[1]
A. Pirnat, „Jože Javoršek in Matej Bor: Korespondenca 1955–1988“, SRL, let. 68, št. 2, str. 153–167, jul. 2020.