[1]
A. Perdih in F. Perdih, „Leksikografska obravnava kemijskih elementov: pristopi in sistematičnost“, SRL, let. 68, št. 2, str. 229–245, jul. 2020.