[1]
D. Baláková, V. Kováčová, in В. М. Мокиенко, „Biblijska frazeologija z vidika jezikovnih uporabnikov ruščine (iz izsledkov sociolingvistične raziskave)“, SRL, let. 68, št. 2, str. 299–310, jul. 2020.