[1]
M. Meterc in J. Pallay, „Nekonvencionalne replike v slovenščini z anketno raziskavo med slovenskimi govorci“, SRL, let. 68, št. 2, str. 211–227, jul. 2020.