[1]
VerdonikD., „Označevanje dialoških dejanj v korpusih“, SRL, let. 68, št. 3, str. 373–390, nov. 2020.