[1]
M. Pavlič in A. Stepanov, „Psiholingvistični vidiki procesiranja oziralnih odvisnikov v slovenščini“, SRL, let. 68, št. 4, str. 543–561, dec. 2020.