[1]
Z. Šolak, „Raba izraza oči so gledale v delih Ivana Cankarja“, SRL, let. 68, št. 4, str. 577–596, dec. 2020.