[1]
Miklavc ŽebovecP., „Podoba Hrvaške pri Janezu Trdini“, SRL, let. 68, št. 3, str. 457–472, nov. 2020.