[1]
J. Gostenčnik, „Kostelsko narečje“, SRL, let. 68, št. 3, str. 353–372, nov. 2020.