[1]
GabrovšekD. in KrvinaD., „Veznika dokler, dokler ne: raba, pomen in vpliv na vid dejanj, ki jih povezujeta“, SRL, let. 68, št. 3, str. 335–352, nov. 2020.