[1]
B. Kavšek, „Protislovnosti modernega avtorskega koncepta: korespondenca Josipa Cimpermana“, SRL, let. 68, št. 3, str. 441–455, nov. 2020.