[1]
ŠporerD., „Struktura, igra in interpretacija – prispevek k historiatu koncepta »french theory«“, SRL, let. 68, št. 4, str. 603–616, dec. 2020.