[1]
ZavrlA., „Prešernova ribniška travma: Dejstva in spekulacije“, SRL, let. 68, št. 4, str. 563–576, dec. 2020.