[1]
Žerjal PavlinV., „Pogled s tržaškega na preteklo in sodobno slovensko književnost “, SRL, let. 68, št. 4, str. 711–715, dec. 2020.