[1]
FerležU., „Novačan in Prežih o Parizu“, SRL, let. 69, št. 1, str. 70–82, apr. 2021.