[1]
Vidovič MuhaA., „Jezikovnosistemska prototipska tematizacija nekaterih slovničnih denotatov – funkcijski vidik“, SRL, let. 68, št. 4, str. 473–489, dec. 2020.