[1]
PeruškoI., „Filmska interpretacija in »filološka montaža« zdravniškega cikla Mihaila Bulgakova: Dr. Poljakov vs Dr. Bulgakov“, SRL, let. 68, št. 4, str. 653–669, dec. 2020.