[1]
VeršićS., „Literarna komunikacija v kvantni paradigmi resničnosti in energijska dimenzija jezika“, SRL, let. 68, št. 4, str. 671–691, dec. 2020.