[1]
DovićM., „Od Svetokreta do Tanka: zenitizem na Slovenskem (1921–1927)“, SRL, let. 69, št. 1, str. 17–35, apr. 2021.