[1]
UhlikM. in ŽeleA., „Slovensko-ruska kontrastivna analiza glagolov videti in gledati“, SRL, let. 69, št. 1, str. 121–139, apr. 2021.