[1]
I. Latković, „Postkritična praksa in interpretacija književnosti“, SRL, let. 68, št. 4, str. 617–627, dec. 2020.