[1]
HladnikM. in PereničU., „Timu Pogačarju ob 65-letnici“, SRL, let. 68, št. 4, str. 717–718, dec. 2020.