[1]
ŠekliM., „Besedotvorni vzorec tipa vinar – vinarstvo oz. strojar – strojarstvo v slovenščini v kontekstu srednjeevropskega jezikovnega areala“, SRL, let. 69, št. 1, str. 141–156, apr. 2021.