[1]
K. Chovancová, „Skloňovanie prevzatých ergoným v slovenčine“, SRL, let. 69, št. 2, str. 195–209, jun. 2021.