[1]
Čeh StegerJ., „Književnost kot kulturna ekologija na primeru Geistrovega romana Risarica“, SRL, let. 69, št. 2, str. 211–224, jun. 2021.