[1]
Žerjal PavlinV., „Slovensko vojaško pesništvo 1515–1918 “, SRL, let. 69, št. 2, str. 269–273, jun. 2021.