[1]
V. Žerjal Pavlin, „Slovensko vojaško pesništvo 1515–1918 “, SRL, let. 69, št. 2, str. 269–273, jun. 2021.