[1]
KraljT., „Uresničevanje jezikovnega načrtovanja v slovenski skupnosti v Torontu“, SRL, let. 69, št. 2, str. 167–181, jun. 2021.