[1]
U. Valenčič Arh, „Kinegrami v mladinski književnosti“, SRL, let. 69, št. 3, str. 297–313, okt. 2021.