[1]
T. Marvin, „O pomenu, glagolski vezljivosti in števnosti pri slovenskem glagolniku “, SRL, let. 69, št. 3, str. 315–324, okt. 2021.