[1]
D. Gabrovšek, „Breda Pogorelec: Veznik v slovenščini“, SRL, let. 69, št. 4, str. 471–475, dec. 2021.