[1]
J. Polajnar in D. Fišer, „Samoreference v akademski slovenščini“, SRL, let. 69, št. 4, str. 413–430, dec. 2021.