[1]
S. Jakoša, I. Stramljič Breznik, in D. Glavač, „Sopomenke v poimenovalnem sistemu termina celica v Slovenskem medicinskem slovarju“, SRL, let. 69, št. 4, str. 393–411, dec. 2021.