[1]
M. Zgonc, „Uresničenje normotvorne kršitve? Dvoji predlogi v sodobni knjižni slovenščini“, SRL, let. 69, št. 4, str. 375–391, dec. 2021.