[1]
Љ. Поповић in М. Номаћи, „Језик као пут ка добром: у спомен на академика Предрага Пипера“, SRL, let. 69, št. 4, str. 467–470, dec. 2021.