[1]
S. Aloe in M. Bidovec, „Sergio Bonazza (1938–2021)“, SRL, let. 69, št. 4, str. 461–466, dec. 2021.