[1]
A. Šivic-Dular, „Zapisniki zasedanj Mednarodnega slavističnega komiteja 2019, 2020 in 2021“, SRL, let. 69, št. 4, str. 477–486, dec. 2021.