[1]
A. Šivic-Dular, „Tematika 17. mednarodnega slavističnega kongresa“, SRL, let. 69, št. 4, str. 487–491, dec. 2021.