[1]
M. Meterc, „Razlikovanje med dopolnitvijo in razširitvijo pri podaljšavi pregovora v frazeološki teoriji in paremiografiji: Sodobne raziskave v paremiologiji“, SRL, let. 70, št. 3, str. 315–331, nov. 2022.