[1]
N. Ledinek in M. Michelizza, „Mednarodni dan slovarjev 2021“, SRL, let. 70, št. 1, str. 89–92, apr. 2022.