[1]
A. Župančič, „Ani Župančič, Opombe k III. knjigi Zbranega dela Otona Župančiča in še kaj“, SRL, let. 70, št. 1, str. 67–76, apr. 2022.