[1]
K. Ahačič, „Nove najdbe slovenskih protestantik 16. stoletja in pregled trenutnega stanja (1550–1575)“, SRL, let. 70, št. 1, str. 33–49, apr. 2022.