[1]
V. Babič, „Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem – Povest o vojščaku v Supraseljskem zborniku in Izmaragdu“, SRL, let. 70, št. 1, str. 51–66, apr. 2022.