[1]
F. Just in M. Koletnik, „Prekmurska narečna poezija Ferija Lainščka“, SRL, let. 70, št. 2, str. 127–141, jul. 2022.