[1]
M. Kropej Telban, „Pregovori v slovenskih folklornih pripovedih na primeru treh pravljičnih tipov: Sodobne raziskave v paremiologiji“, SRL, let. 70, št. 3, str. 361–372, nov. 2022.