[1]
K. Ahačič, „Nove najdbe slovenskih protestantik 16. stoletja in pregled trenutnega stanja (1576–1603)“, SRL, let. 70, št. 2, str. 143–156, jul. 2022.