[1]
L. Safronova in B. Bayzhigit, „Narcistična motnja likov v prozi Ilje Odegova“, SRL, let. 71, št. 1, str. 29–42, maj 2023.