[1]
B. Ivančič Kutin, „Paremiološko gradivo iz Zgornjega Posočja v dveh rokopisnih zbirkah. Elementi lokalnosti s poudarkom na kulturnospecifičnih folklornih obrazcih z lokalnimi antroponimi: Sodobne raziskave v paremiologiji“, SRL, let. 70, št. 3, str. 333–348, nov. 2022.