[1]
M. Uhlik in A. Žele, „Ubesedovanje načina v slovenščini, ruščini in štokavščini: podobnosti in razhajanja“, SRL, let. 70, št. 3, str. 269–287, nov. 2022.