[1]
S. Torkar, „Janez Keber: Leksikon priimkov“, SRL, let. 70, št. 3, str. 411–420, nov. 2022.