[1]
A. Toroš, „»Dragi papa«, oče in sin v pesniškem opusu in zasebni korespondenci Alojza Gradnika “, SRL, let. 70, št. 3, str. 401–410, nov. 2022.